zackrissondata.se har flyttat verksamheten till Venjans Handel AB.